Onze mensen

''Business isn't about wearing suits or pleasing stockholders. It's about being true to yourself, your ideas and focusing on the essentials.'' (Richard Branson)
Twee verschillende karakters met dezelfde passie: Margriet Brink en Rick Schram zijn samen het gezicht van Baldr & Frigg. Wij hebben onze brede vakinhoudelijke expertise en jarenlange praktijkervaring opgebouwd in diverse sectoren van het bedrijfsleven, de overheid en de non-profit sector. Met veel passie dragen wij bij aan het oplossen van complexe vraagstukken op het raakvlak van menselijk gedrag en organisatieresultaat. Vraagstukken die vaak ontstaan binnen een context die vraagt om verandering, aanpassing en wendbaarheid. Door onze ruime praktijkervaring weten we wat dat vraagt van individuele medewerkers, teams en organisaties. Wij ondersteunen directies en managers hierbij vanuit onze rol als sparringpartner, adviseur, coach, facilitator en deskundige. Daarin vullen we elkaar aan en versterken we elkaar.

Wij vinden ons professioneel klankbord in ons uitgebreide (internationale) netwerk van ervaren vakgenoten. Daarnaast werken wij samen met geselecteerde specialisten van diverse aanpalende disciplines die vanuit hun perspectief toegevoegde waarde kunnen bieden voor onze opdrachtgevers.

Fotografie: Lopke van der Reijt