De impact van snel en hard groeien...

In mijn vakantie ontvang ik een verontrustend e-mailtje van een trusted relatie. Hij is DGA van een erg succesvol bedrijf binnen de industrie. Een niche speler met een jaarlijkse groei van ca. 30 %...en dat al meer dan 10 jaar. Het lijkt erop dat deze organisatie geen last heeft van de economische malaise en zeer steady in zijn marktsegment staat.
Een situatie waar wij allemaal voor zouden tekenen. Echter, ondanks dat succes zijn er toch wel wat zorgen.
Nu zijn we reeds een aantal jaren verder en de marktgroei gaat harder dan de groei van de organisatie. Het blijkt steeds moeilijker om de juiste mensen binnen te krijgen en als er al nieuwe medewerkers worden aangenomen dan lijkt het erop dat er te veel concessies gedaan zijn aan het profiel. Medewerkers met een meer reactieve houding, strak in het volgen van regels en er ontstaat een gevoel van 'ambtelijk gedrag'. Eerst een formuliertje invullen en dan pas handelen... Het tempo van handelen komt beduidend lager te liggen dan dat wat de klanten vragen. Dit werkt ook remmend op de werving van sales mensen. Goede kandidaten trekken zich in een latere fase van de procedure terug en haken af. Op het vlak van sales is dit niet gewenst. De DGA geeft expliciet aan dat hij eigenlijk niet meer trots is op zijn eigen bedrijf...

Kan Baldr & Frigg ons helpen hier een weg in te vinden? Na een gesprek met de DGA is er een gesprek geweest met de General Manager en de HR Manager. Na evaluatie blijkt dat het operationele management een ander beeld heeft van de verwachtingen van de DGA. Dit zal opnieuw afgestemd dienen te worden. De bestaande groei zorgt er ook voor dat er weinig reden is om bestaande routines te wijzigen. "Het gaat toch goed", is een vaak gehoorde opmerking van het operationele management. Echter, de vraag zou mogen zijn: Gaat het over een paar maanden ook nog goed? De commerciele afdeling dient hoe dan ook versterkt te worden, de operationele afdelingen hebben meer capaciteit nodig, maar de managers vragen zich af of HR wel het juiste profiel hanteert. Ook in de after sales en service afdelingen zien we een toename van onrust en ontevredenheid...

Baldr & Frigg heeft eerst duidelijkheid in ieders verwachtingen gebracht. Daarnaast is de impact van deze verduidelijking benoemd en mogelijke consequenties in beeld gebracht. Daarbij is het accepteren van een minder harde groei part of the deal. Het klassieke spanningsveld tussen commercie en productie mag meer zichtbaar worden. Dat vraagt om enige 'disruptie' en het uitdagen van de status quo. Baldr & Frigg heeft eerst de afdeling sales versterkt met een stevige en ervaren Sales Director die op een ondernemende manier zaken oppakt en gehanteerde procedures tegen het licht houdt qua effectiviteit en efficiency. Daarnaast heeft deze persoon, als onderdeel van zijn opdracht, de ruimte om de administratieve processen zo lean mogelijk te maken. In zijn kielzog neemt hij service en after sales mee waardoor de snelheid van handelen minder administratief geremd wordt. De responstijd neemt zichtbaar toe en de klant merkt een toename aan aandacht. Ook blijkt dat deze wijziging in aanpak niet geleid heeft tot een lagere kwaliteitsbeleving.

De organisatie heeft hiermee weer wat glans gekregen in haar dynamiek en is daardoor ook weer wat aantrekkelijker geworden voor de mensen die bij hun voortvarendheid past. De werving gaat nu weer wat beter en een broeierig gevoel van succes is weer voelbaar. Het is weer spannend en leuk geworden.